Møteplan 2022

   • Gruppemøtene før sommerferie blir:
      4. mai
    18. mai 
      1.juni.
    7. juni Generalforsamling/Årsmøte 
    kl.1900 på LA2G


    Gruppemøtene  begynner kl 19.00.
    Sommeravslutning 15.juni
    hos LB7Q. Oppdatering om tidspunkt kommer så snart det er avklart.

Vi møtes imidlertid på lufta hver uke:

 • Søndager umiddelbart etter QST-LA nyhetsopplesing ca. 10:20 på 3,660 kHz
 • Onsdager kl. 21:30 på LA9ER Mistberget repeater 145,7375 MHz når det ikke er gruppemøter.