Repeaterene på Mistberget

Antenneparken på Mistberget 15.januar 2021

Vi har i lengre tid slitt litt med forholdene mot 2m repeateren på Mistberget.

Jeg tok derfor turen opp til Mistberget . Temperaturen viste -15 og snødybden der oppe var nok meteren. Som bildet viser, så er master og antenner fulle av snø og is.

Jeg hadde med en X50 antenne som ble satt opp i 9m høyde foran bua for å kunne sammenligne signalene mot Ariell antenna som står til høyre øverst i masta. Det ble testet mot Maura med LA3CK og LA4GMA. Konklusjonen ble at signalet ble dårligere og man kan anta at høyden spiller en vesentlig rolle.

Hvorfor går repeateren dårligere mot sør/ vest enn tidligere?

Effekten er ikke satt ned og repeateren går svært godt helt opp til Trysil dvs. Nord og nord-øst.

Jeg antar at dette skyldes at både røret på Ariel-antennen og masta , virker som reflektorer og dermed blir det stor demping av signalet i sør-vest/ vest. Dette dukket nok opp da vi satte opp igjen antennen noe lavere på masta etter forige havari av utriggerene. Da kom masta inn som en ekstra reflektor. Antennen står i nøyaktig samme retning som tidligere. Men ca. 4m lavere.

 Pga. store is mengder og vanskelige forhold , har vi benyttet Ariel antenner som er beregnet for å tåle slike forhold. Vi har forsøkt å benytte Daimond antenner, men disse tåler ikke forholdene på vinterstid.

Jeg har en teori om at forholdene mot vest og sør/ vest, vill kunne bedres betraktelig ved å vri Ariel antennen i mer sydlig retning. Dessverre er vi nå inne i de verste vintermånedene og det vil være umulig og ikke minst livsfarlig å klatre i masta. Lift kommer vi nok heller ikke frem med. Hi!!!!

Forsøket med å vri antennen vil måtte tas når masta er fri for is. Dersom det ikke hjelper, så må vi prøve å få flyttet antennen opp på toppen av masten igjen. Ved å la 70 cm antennen stå der den står, så vil 2m antennen bli mer rundstrålende og ikke skjermet mot Nannestad eller Maura. Det må bemerkes at etter topografiske beregninger, så ligger Maura inne under en topp som sperrer i retning Mistberget. Det betyr at LA3CK og LA4GMA høyst sannsynlig tar inn repeateren via en refleksjon fra en høy topp i sydlig retning: Ikke direkte. Dette forklarer også de store signalvariasjonene.

D-Star repeateren fikk jeg koblet opp igjen , men fungerer nå bare som ren D- Star repeater uten internett tilkobling. Vi venter på å få montert ny PC mot denne.

DMR- repeateren fungerer også greit som ren repeater. Men under de forsøkene som ble utført, så ble Sikringsradioens repeater blokkert av støy når DMR- repeateren ble tilkoblet nett. Her har vi blitt enige om å prøve en annen repeater for å sjekke om det er feil på den vi nylig monterte. Mer info. kommer.

73 de LB7Q- Svein Erik

Loading

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.