LA2G, Gardermogruppen av NRRL, har samarbeid med 6 kommuner på Øvre Romerike, men Ullensaker kommune ble valgt ifm øvelsen av flere grunner.
1)Vi ønsket at øvelsen skulle innbefatte Norges største flyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen.
2)Kommunelegen i Ullensaker er ansvarlig for smittevern ved flyplassen.

Forutsetninger:
Vi så for oss at det på sikt ville bli enda kraftigere innskrenkninger fra FHI og muligheten for at ting slutter å virke var stor. Det ville muligens ta tid å få ut service personell for å utbedre feil og at muligheten for å få en uoversiktlig situasjon var til stede.
Det var i en slik situasjon vi så at radioamatørene kan utgjøre en forskjell ved bortfall av infrastruktur ifm samband.

Definert problemområde:
Det ble i øvingsøyemed definert kritiske punkt som institusjoner innen helse der beboere var særlig utsatt.
Vi så også muligheten for at myndighetene bestemte seg for å ta i bruk et sted til karantene for personer som ankom flyplassen fra utlandet. Personer som ikke har fast adresse i Norge, eller avtale om opphold i Norge. I øvelsen valgte vi her det gamle Stensby Sykehus.
I den forbindelse så vi for oss at det ville være aktuelt med samband for politi/helsepersonell både mellom flyplassen og sted for karantene og de valgte institusjoner innen helse.

Utføring:
Planen ble satt opp med bemanning av 1 radioamatør pr kritisk punkt.
Samband mellom KO og kritiske punkter skulle foregå på VHF og det settes opp cross band repeater der dette blir nødvendig. KO planlegges å være på gruppelokalet på Jessheim, men med mulighet for å flytte det til f.eks. Rådhuset på Jessheim.
Vi forutsatte at medlemmer utførte lyttevakt på vår repeater LA9ER på Mistberget da den er planlagt som primær varsling for mannskaper tilknyttet LA2G. Samarbeid med eventuelle andre KO i regionen vil også gå over repeater. Noe over Winlink 2M og 70cm der dette er mulig. Eventuelt nødnett som ledernett der det er mulig og nødnett virker.

Alle medlemmer ble invitert til å delta i beredskaps øvelsen. De som var interessert kunne delta på en uformell sambandsinnsjekk på VHF hver kveld. På den måten fikk vi avklart hvem som hadde mulighet til å stille opp ved behov. For disse ble det notert hva slags utstyr de disponerte og som var klart til bruk.
Deltagerne ble oppfordret til å se over personlig utstyr og passe på at batterier var oppladet.

En grunnleggende tiltaksplan ble utarbeidet for å sendes til de som ble med på øvelsen. Tiltaksplanen er dynamisk og behandler i detalj hvordan sambandspersonellet skal forholde seg ved en skarp alarm.
På grunn av den oppståtte smittefare måtte tiltaksplanen også omhandle dette problemet.

Teknisk info :
Det er opprettet strategiske punkter i SarTrack kart og det ble opprettet noen få team, med forfordelt utstyr. Ved behov vil dette systemet kobles sammen med APRS.NO. Dersom internett faller ut vil vi benytte lokal server på LA2G med loggføring etc.

Kartet viser plasseringen av øvelsespunktene (objekt) og deres navn. Navnene er gitt en etterfølgende tallkombinasjon som angir hvilken kommune objektet ligger i (3 = Ullensaker kommune). Det neste tall er et fortløpende tall for type objekt. F.eks. Helse3.1 til Helse3.3.
Programmet SarTrack er brukt for å samle alle opplysninger tilhørende øvelsen.

Øvelsen vår ruller videre. Det er sendts ut radiodiagram for øvelsen og en frekvensplan.
Vi nærmer oss mer og mer faktisk utprøving av tiltakspanen.
Øvelsen blir å gå så lenge restriksjonene om fri ferdsel er gjeldende.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.