Verv 2017

LA2G Sambandsgruppe (lokalt) styres av;

 • LA7VK Tormod – Sambandsmanager
 • LA2TNA Øivin
 • LA5UH Oddbjørn
 • LB2CG Bjørn
 • LA9GTA Ole Jakob

LA2G Sambandsgruppe (sentralt NSOA) koordineres lokalt av;

 • LA7VK Tormod – Sambandsmanager
 • LA9GTA Ole Jakob

LA2G Media / Web Gruppe styres av;

 • LA9GTA Ole Jakob – Redaktør / Webmanager
 • LA9XKA Per
 • LB2LG Knut

LA2G Contest / DX Gruppe styres av;

 • Ikke endelig avklart

LA2G Repeatere styres av – Kontaktpunkt la2g.repeater.manager@gmail.com;

 • LA9GTA Ole Jakob – Repeatermanager
 • LA9XKA Per
 • LB7Q Svein Erik

Velferd og klubblokale styres av;

 • LAØCB Leif – Sermonimester
 • LAØCB Leif – QSL-manager
 • LB7Q Svein Erik – Stasjonsmanager
 • LA5UH Oddbjørn – Materiellforvalter

Norsk Hammeeting styres av;

 • LA1CU Karl Henrik – Leder (Skal avløses i løpet av 2017)
 • LA2TNA Øivin – Økonomi (Skal avløses i løpet av 2017)
 • LB2CG Bjørn
 • LB6W Steinar – Mannskaps ansvarlig

Prosjekt Norsk Hammeeting gruppe består av;

 • LB2LG Knut – Leder
 • LB2CG Bjørn
 • LB7Q Svein Erik – Representerer styret i LA2G
 • LA7VK Tormod
 • LA9XKA Per
 • LA9GTA Ole Jakob

LA2TNA Øivin, LB6W Steinar og LA1CU Karl Henrik vil bidra med erfaring og kunnskap inn i prosjektgruppen. Mandatet blir å fordele oppgaver, forbedre prosesser og lede NHM inn i fremtiden.